picaro

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên picaro
Người dùng kể từ Tháng ba 29, 2013
Số tiện ích được phát triển 1 theme
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng
Xem tất cả

Themes I've created

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

After the new 2.7 update this addon is no longer working. Please update ASAP! Very important addon!

> Update: The rating has been modified to 5 star because the fast response. Just a hint, try to check the addon before you take to publish, because a popular but wrong addon cause great dissatisfaction ! Thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.7).