Onno Ekker

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Onno Ekker
Người dùng kể từ Tháng tư 19, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Mail Redirect Bắt buộc khởi động lại

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

Rated 4 out of 5 stars (130)
36.907 người dùng36.907 người dùng

ThreadKey Bắt buộc khởi động lại

Strike the 'T' key to sort messages by thread, strike the 'U' key to sort them unthreaded again, just like the 'G' key switches to Grouped By Sort view.

Rated 4 out of 5 stars (25)
1.458 người dùng1.458 người dùng

Forward Bắt buộc khởi động lại

Thêm lựa chọn chèn trực tiếp hoặc đính kèm vào nút Gửi tiếp và trình đơn ngữ cảnh Tin Nhắn

Rated 4 out of 5 stars (24)
3.067 người dùng3.067 người dùng

Đánh giá Của tôi

NotTo_Ojx

Rated 4 out of 5 stars

Hi, this is a nice extension, but unfortunately it doesn't work anymore in current aurora version Thunderbird 23.0a2. When trying to send a message, you get an error message saying no recipients are specified. With this add-on disabled sending of messages works again...

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5). 

threadpane sanitizer

Rated 5 out of 5 stars

Thanks! I find this extension very useful, because it allows you to see more new messages in the thread pane when reading your mail.