nohamelin

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên nohamelin
Địa điểm Chile
Người dùng kể từ Tháng 8. 30, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Simple Locale Switcher Bắt buộc khởi động lại

An easier management of the user interface language

Rated 5 out of 5 stars (14)
1.317 người dùng1.317 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.