mw88

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên mw88
Người dùng kể từ Tháng 12. 21, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

Quicktext is the most useful add-on I use. I was heartbroken when it initially didn't work after yesterday's upgrade to 68.3. But today I restarted Thunderbird and it works again. Hooray.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8).