mthaens

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên mthaens
Địa điểm Germany
Người dùng kể từ Tháng ba 28, 2017
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

AddressBook in Tab Bắt buộc khởi động lại

Adds a button that can be put in toolbars which opens the addressbook in a new tab like pastismans AddressBookTab

Rated 4 out of 5 stars (12)
10.267 người dùng10.267 người dùng

AdvancedTasks Bắt buộc khởi động lại

Thunderbirds Lightning Extension: Allows the use of Markdown in Task descriptions and renders them as HTML in the TaskView.

Rated 5 out of 5 stars (3)
1.326 người dùng1.326 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.