Michele Savo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Michele Savo
Địa điểm Pistoia
Nghề nghiệp Responsabile piano produzione
Người dùng kể từ Tháng sáu 18, 2018
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Dizionario italiano

Rated 2 out of 5 stars

Il dizionario sia come integrazione come funzionalità andava benissimo fino al rilascio di TB 60, adesso non funziona più niente.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.0.0).