masanof

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên masanof
Người dùng kể từ Tháng tư 23, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Dafizilla Table2Clipboard

Rated 5 out of 5 stars

I want the shortcut of Ctrl+Doubleclick = Copy Whole Table.