khaledhosny

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên khaledhosny
Trang chủ http://www.khaledhosny.org
Người dùng kể từ Tháng 12. 27, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Arabic language pack

Arabic Thunderbird translation

Rated 5 out of 5 stars (1)
39.232 người dùng39.232 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.