Kai Bolay

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kai Bolay
Trang chủ http://zombiekeys.bolay.us/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Zombie Keys (Multilanguage Keyboard) Bắt buộc khởi động lại

Enter accents, diacritics, diaeresis, umlauts, ligatures etc. with keyboards of various countries (us,uk,ie,fr,it,ru,de,sv) - via easy to remember shortcuts or menu. Also supports all textboxes of the application (such as search, filters).

Rated 5 out of 5 stars (25)
240 người dùng240 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.