kaideleeuw

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên kaideleeuw
Người dùng kể từ Tháng 11. 20, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Contact Photos

Rated 4 out of 5 stars

Reposting as the title is not seen publically and then my former review did not make much sense.

Gravatar needs the email address to be lowercased before making the MD5 hash.
From my testing (and introspection of the code) it seems that this is not done.

Otherwise a nice addon :)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.7). 

Contact Photos

Rated 4 out of 5 stars

So the email address should be lowercased before the MD5 hash is calculated.
It seems from my testing that you don't do this lowercasing of email.
Otherwise, a nice addon :)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.7).