JC75

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên JC75
Địa điểm France
Người dùng kể từ Tháng 12. 26, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

Works perfectly on TB78 with Google Agenda & Contacts, very easy configuration ! thank you so much.
Install "Provider for CalDAV & CardDAV" and also "TbSync" from the same developer.
Then change this setting following the instructions from the developer : https://github.com/jobisoft/DAV-4-TbSync/issues/240

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19). 

Provider for CalDAV & CardDAV

Rated 5 out of 5 stars

Works perfectly on TB78 with Google Agenda & Contacts, very easy configuration ! thank you so much.
Install "Provider for CalDAV & CardDAV" and also "TbSync" from the same developer.
Then change this setting following the instructions from the developer : https://github.com/jobisoft/DAV-4-TbSync/issues/240