Joe

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Joe
Địa điểm TX
Nghề nghiệp Sales
Người dùng kể từ Tháng 1. 1, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Chi tiết hơn...

quicktext

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 4 out of 5 stars

Probably my favorite feature on TBird! Works fine with new 68.3.1; Except I can no longer copy & paste to the Template Window. If someone has a work around please post

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8).