John Bieling

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên John Bieling
Địa điểm Hennef
Nghề nghiệp Dipl. Physiker
Trang chủ https://github.com/jobisoft
Người dùng kể từ Tháng 10. 5, 2013
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Provider for Exchange ActiveSync

Add sync support for Exchange ActiveSync (EAS v2.5 & v14.0) accounts to TbSync

Rated 5 out of 5 stars (21)
27.368 người dùng27.368 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.