Rooky

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Rooky
Người dùng kể từ Tháng 2. 23, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

HTitle (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

this add-on 's review show you how it make firefox be similler with other gnome3 applications.
it's real and effective.
you'd better install it if you're the fucking gnome 3 user.