potechi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên potechi
Người dùng kể từ Tháng 10. 30, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 3 out of 5 stars

You can change the Subject in the mail list display by right-clicking and selecting Edit Email Subject.
However, the Subject displayed in the message pane did not reflect the change.
Also, HotKey "E" does not work.