Honglin

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Honglin
Người dùng kể từ Tháng 12. 3, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

This is an essential add-on to work with Exchange calendar.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19). 

CompactHeader

Rated 5 out of 5 stars

This is an essential add-on for Thunderbird. But it does not work on the new Thunderbird 78.0. Would you please update it?

This user has 2 previous reviews of this add-on.

CompactHeader

Rated 5 out of 5 stars

Thanks!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.7).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.

CompactHeader

Rated 5 out of 5 stars

It seems that the add-on does not work with the latest TB 24.0 build - 20130813122602 on Windows.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.7). 

Thunderbird Biff

Rated 4 out of 5 stars

Works great with Thunderbird 2.0.x and Firefox 3.5. Not compatible with Thunderbird 3.0 RC2. Please update it.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.9). 

Thunderbird Biff

Rated 4 out of 5 stars

Works great with Thunderbird 2.0.x and Firefox 3.5. Not compatible with Thunderbird 3.0 RC2. Please update it.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.9).