H.Ogi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên H.Ogi
Trang chủ http://hogi.sakura.ne.jp/en/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 11 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Check and Send

Check the message contents and addresses before you send the message...

Rated 4 out of 5 stars (40)
19.006 người dùng19.006 người dùng

Google Contacts Bắt buộc khởi động lại

Access to Google contacts and synchronize them with Thunderbird address books.

Rated 3 out of 5 stars (306)
39 người dùng39 người dùng

Tag Toolbar / Tag Popup

Add toolbar for toggling tags.

Rated 4 out of 5 stars (70)
13.176 người dùng13.176 người dùng

EnForward

Save your email into Evernote by forwarding it to Evernote email address.
Before you use it, you need to specify your Evernote email address (see the screenshot).

This function can be invoked by "Forward to Evernote" in the context menu.

Rated 4 out of 5 stars (9)
968 người dùng968 người dùng

Priority Switcher

Change priority of the received messages from the toolbar button and the context menus...

Rated 4 out of 5 stars (23)
839 người dùng839 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.