Suprateeka R Hegde

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Suprateeka R Hegde
Địa điểm Bengaluru, India
Người dùng kể từ Tháng 2. 25, 2021
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 3 out of 5 stars

Either does not work or has stopped working with Microsoft Teams calendar events.

I am using Thunderbird 78.7, TbSync 2.20 and Provider 1.20

Suppose, I create a new meeting directly using Microsoft Teams, then the event is not synced. However, the event gets synced to Outlook 365.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.20).