Philipp

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Philipp
Người dùng kể từ Tháng 10. 28, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 1 out of 5 stars

not working.
By checking No local edit -> edit dialog not shown
by enable local edit only -> edit dialog apears -> but no changes made equal local

this is the replacemend of an working add on but this down work ...