David

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên David
Người dùng kể từ Tháng 11. 26, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Chi tiết hơn...

Pationate to run my own cloud and use OpenSource

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

Works like a charm to sync my own CalDAV/CardDAV server ie. calendars, tasks and address book on a Synology NAS.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).