garyfritz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên garyfritz
Người dùng kể từ Tháng 8. 30, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 4 out of 5 stars

Seems to work, but why just change the TB database? I used HeaderTools Lite until TB78 broke it. It changed the actual content of the message, which I preferred.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (4.2). 

Nostalgy

Rated 5 out of 5 stars

I looooove Nostalgy! Merci Alain!

Can't post to the mailing list so I'll try here... Request: every time I go to a new folder, it shows me the new messages -- but the message pointer seems to point to the oldest message in the folder. I have to hit END to move to the newest
message, then scroll back to the first unread message. Could it instead point to the next unread message when you move to a new folder?

Running in TB 3.1.12.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.2.27).