Freek Zindel

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Freek Zindel
Trang chủ http://www.aanmelder.nl
Người dùng kể từ Tháng 10. 25, 2010
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Markov Dictionary Switcher Bắt buộc khởi động lại

Based on Dictionary Switcher but more than a thousand times faster and you can choose dictionaries that you want to use. Detects the language of the message that you are composing and changes the spelling dictionary.

Rated 4 out of 5 stars (7)
2 người dùng2 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.