elisah

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên elisah
Người dùng kể từ Tháng 1. 21, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

TB updated to 68 and the addon is not working anymore! Please update, I cannot live without Quicktext

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.9).