electro_rockets

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên electro_rockets
Người dùng kể từ Tháng 2. 4, 2016
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EHTip

Rated 5 out of 5 stars

enter the advanced firefox settings:

1. in the address-bar type: "about:config"
2. press enter
3. click on: i'll be careful, i promise
4. locate the line: "xpinstall.signatures.required"
5. change its value from true to false

close the tab & rock on