Dillinger

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Dillinger
Người dùng kể từ Tháng sáu 7, 2007
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Phoenity Shredder Bắt buộc khởi động lại

A simple and colorful theme for everyone.

Rated 5 out of 5 stars (34)
2.868 người dùng2.868 người dùng

IMAP Quota (Free Space) Bắt buộc khởi động lại

This Thunderbird addon lets you customize the IMAP quota statusbar panel.

Rated 4 out of 5 stars (5)
4.094 người dùng4.094 người dùng

Phoenity Buttons Bắt buộc khởi động lại

Adds some toolbar buttons using phoenity icons.
Displays message headers more compact (2 lines).

Rated 4 out of 5 stars (11)
1.483 người dùng1.483 người dùng

Toggle Quotes Bắt buộc khởi động lại

A toolbar button and a shortcut key for the QuoteCollapse extension.

Chưa được xếp hạng
105 người dùng105 người dùng

Blur (violet, orange, green) Nên dùng

Blur, violet, orange, green.

Chưa được xếp hạng
318 người dùng318 người dùng

Đánh giá Của tôi

ProfileSwitcher

Rated 5 out of 5 stars

The replacement for Thunderbird 68 is moved to https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/profile-switcher/

This user has a previous review of this add-on.

Remove Duplicate Messages

Rated 3 out of 5 stars

A replacement for Thunderbird 68 can be found at https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/remove-duplicates/

ProfileSwitcher

Rated 5 out of 5 stars

A legacy WebExtension version for Thunderbird 68 is now available at https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/profileswitcher2/

QuoteCollapse

Rated 4 out of 5 stars

Toggle Quotes adds a toolbar button and a shortcut key to QuoteCollapse.
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/toggle-quotes/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9).