CroFox

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên CroFox
Người dùng kể từ Tháng năm 10, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EHTip

Rated 5 out of 5 stars

I'm using this addon for years. It is excellent. Thank you Robet.
Unfortunately, sometimes could not be verified by Firefox and become automatically disabled.
5+: open English written pdf in firefox and continue using EHTip :-)

This user has a previous review of this add-on.

EHTip

Rated 5 out of 5 stars

Excellent, excellent.