Christopher Leidigh

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Christopher Leidigh
Địa điểm Providence, Rhode Island
Nghề nghiệp Engineer
Trang chủ https://github.com/cleidigh/
Người dùng kể từ Tháng 1. 23, 2019
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

PrintingTools NG

Message & Address Printing Tools (NextGen)

New 78 Update! 68/78 Compatible

Rated 5 out of 5 stars (18)
4.638 người dùng4.638 người dùng

ImportExportTools NG

Adds tools to import/export messages and folders (NextGen)

NEW 78/68 Compatible version !

See Changes below

Rated 4 out of 5 stars (118)
195.911 người dùng195.911 người dùng

Đánh giá Của tôi

PrintingTools

Rated 5 out of 5 stars

All

I have a new extension PrintingTools NG (v68-v72 compatible)
https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/printingtools-ng/?src=search
w/many new locales.

Christopher

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 5 out of 5 stars

J
Bonjour, my name is Christopher and I am the Thunderbird extension developer liaison for focusing on helping developers with their extensions. We are about to do developer exercise converting an extension to a full MailExtension and we think your extension would be a great example. Would you be okay with using our extension for this example? At the end of the exercise you would have an updated extension. Regards Christopher

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.1). 

LocalFolders

Rated 5 out of 5 stars

Note:

In process of updating for TB 60.*
Having issues with AMO
Should be soon...

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.8.10).