bdbt

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên bdbt
Người dùng kể từ Tháng 2. 20, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

Using in Firefox 56.0.2 - makes the scrollbars look a hundred times better. Will consider switching to Waterfox 55 if future Firefox updates are not compatible with NewScrollbars.