balpo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên balpo
Người dùng kể từ Tháng 11. 23, 2007
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quote Colors

Rated 5 out of 5 stars

This is one of the bests addons of Thunderbird.
Thank you a lot, Malte!

Dizionario italiano

Rated 5 out of 5 stars

100% compatibile con Thunderbird 3.0.4 da Linux.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1). 

Lightning

Rated 2 out of 5 stars

This is an great plugin for windows.
The only big con I see is it does not work on Linux.

Let's hope it does sometime.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9).