ansit-com

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên ansit-com
Người dùng kể từ Tháng tư 27, 2016
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ansitel Click-to-Dial MT Bắt buộc khởi động lại

Dieses Plugin ermöglicht das Wählen von markierten Rufnummern im Mozilla Thunderbird mit ansitel VoIP-Telefonanlagen. Einfach Rufnummer markieren und per Rechtsklick mit der Maus loswählen.

Chưa được xếp hạng
8 người dùng8 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.