Firefox user fb0005

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Firefox user fb0005
Người dùng kể từ Tháng 12. 2, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Provider for Exchange ActiveSync

Rated 2 out of 5 stars

My events on calendar are now disapearing!!! How can I have those back?!?!

TbSync

Rated 2 out of 5 stars

My events on calendar are now disapearing!!! How can I have those back?!?!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).