Firefox user eb856f

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Firefox user eb856f
Người dùng kể từ Tháng 11. 18, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

simple def

Rated 5 out of 5 stars

Nice and simple. Thank you. Mozilla, take a leaf out of his of her book and return to you roots : a fast no nonsense browser.