Alex

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Alex
Người dùng kể từ Tháng 12. 4, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

This the best Thunderbird Add-on in my opinion. 6 Stars out of 5 for me. It saves me a lot of time and pain.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.7).