Sebastian Seweryn

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sebastian Seweryn
Người dùng kể từ Tháng 12. 6, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

VERY useful addon if you use the same blocks of text repeatedly!
I use the keyword shortcuts involuntarily now and without it I'd feel like one cut my fingers.

Few days ago there was some problem, but the last update fixed that and now it works again perfectly.
Really short response time!

Thank you very much for great job!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8).