Sebastian Stäubert

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sebastian Stäubert
Địa điểm Germany
Người dùng kể từ Tháng 8. 22, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

HTitle (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

Hopefully this add-on will be continued or there is an alternative!

I tried "Hide Caption Titlebar Plus", too, but for me it is overloaded...