Firefox user 9b0b38

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Firefox user 9b0b38
Người dùng kể từ Tháng 2. 14, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

It does everything it says and with intuitive customization. Definitely worth a contribution to the author.