Firefox user 921a8c

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Firefox user 921a8c
Người dùng kể từ Tháng 1. 20, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

LOVE and depend on this add-on, but no longer working with latest TB update 68.4.1. Will you be fixing this!!!??? Update: Thanks for the quick response John. Did as you directed and am all set. (How did I not know to do this. Ha) Will be making a contribution & thanks for such an invaluable add on!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.9).