Firefox user 61fe5d

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Firefox user 61fe5d
Người dùng kể từ Tháng năm 21, 2018
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Dizionario italiano

Rated 5 out of 5 stars

good work, highly useful

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.0.0).