Frank M.

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Frank M.
Người dùng kể từ Tháng 12. 12, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 4 out of 5 stars

Great addon. I only use the change header mode (imap), local db makes no sense for me.
But... if i change the subject it makes a copy of the email with the new subject. I have to delete the other one. This it not so nice, but better than nothing. (TB 78.5.1)