Alex Benenson

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Alex Benenson
Trang chủ http://www.benya.com/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Transliterator

As-you-type phonetic conversion of text from one alphabet to another, as well as transliteration/detransliteration of selected text anywhere within documents. Supports multiple languages and custom transliteration schemes.

Rated 5 out of 5 stars (94)
43 người dùng43 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.