aggplanta

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên aggplanta
Người dùng kể từ Tháng sáu 30, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 1 out of 5 stars

I do have some problem with the permissions.

"Have full unrestricted access to Thunderbird, and your computer".

Unrestricted access to my computer sounds more like a virus. Is it?

Thunderbird Conversations

Rated 3 out of 5 stars

Good idea. Implementation not so. My font size is unreadable. Before I had a working Thunderbird. No it's not usable anymore.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.14.7).