Tinyds

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Tinyds
Người dùng kể từ Tháng 2. 11, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

HTitle (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

I don't even use Gnome but this works perfectly.