TidBit5150

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên TidBit5150
Người dùng kể từ Tháng 10. 12, 2014
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Google Tasks Sync

Rated 3 out of 5 stars

Please update for Version 68.5

This user has a previous review of this add-on.

Google Tasks Sync

Rated 3 out of 5 stars

Please update for Version 68.5

Reply to All as Cc

Rated 3 out of 5 stars

Needs update for compatibility to version 68

Stationery

Rated 3 out of 5 stars

Please update for version 68

Contact Photos

Rated 5 out of 5 stars

Rated 5 stars as is a great extension pre V.68.
Please update for TB Version 68