SAT

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên SAT
Địa điểm Zaragoza
Nghề nghiệp SAT
Người dùng kể từ Tháng 1. 21, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 4 out of 5 stars

Great tool, unfortunately in Spanish, since last TB update instead of acutes or ñ it displays a question symbol. Any idea on how to fix it?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.9).