Philippe V.

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Philippe V.
Người dùng kể từ Tháng bảy 24, 2014
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

CardBook Nên dùng

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon

Rated 4 out of 5 stars (375)
71.246 người dùng71.246 người dùng

CloneMessage

When composing an email, CloneMessage allows you to duplicate the current state of the email.

Chưa được xếp hạng
74 người dùng74 người dùng

Đánh giá Của tôi

Display Contact Photo

Rated 4 out of 5 stars

Hi

are you interested in supporting CardBook contacts (https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/cardbook/) ?... if yes you'll find my email on my addon page...

Birthday Reminder

Rated 4 out of 5 stars

I've tried on your URL beta on googlemail but without luck...

Philippe