Philippe V.

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Philippe V.
Người dùng kể từ Tháng bảy 24, 2014
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

CardBook Bắt buộc khởi động lại

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon

Rated 4 out of 5 stars (236)
53.433 người dùng53.433 người dùng

MultiBirthdaysReminder Bắt buộc khởi động lại

This addon is now integrated into the new address book CardBook and thus it is no longer maintained

Rated 5 out of 5 stars (6)
10 người dùng10 người dùng

Đánh giá Của tôi

Display Contact Photo

Rated 4 out of 5 stars

Hi

are you interested in supporting CardBook contacts (https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/cardbook/) ?... if yes you'll find my email on my addon page...

Birthday Reminder

Rated 4 out of 5 stars

I've tried on your URL beta on googlemail but without luck...

Philippe