Philippe V.

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Philippe V.
Người dùng kể từ Tháng bảy 24, 2014
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

CardBook Nên dùng

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon

Rated 4 out of 5 stars (338)
74.529 người dùng74.529 người dùng

Đánh giá Của tôi

Display Contact Photo

Rated 4 out of 5 stars

Hi

are you interested in supporting CardBook contacts (https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/cardbook/) ?... if yes you'll find my email on my addon page...

Birthday Reminder

Rated 4 out of 5 stars

I've tried on your URL beta on googlemail but without luck...

Philippe