Patuta

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Patuta
Người dùng kể từ Tháng 10. 20, 2016
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

Quicktext has stopped working with TB 68.3.0

Following your advice it works again. Thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6). 

Manually sort folders

Rated 5 out of 5 stars

Unfortunately Manually sort folders 2.0.2 excludes local folders from the accounts sorting order. Meaning they remain on the bottom of the folder pane. Annoying.

EDIT: Meanwhile I've learned it's caused by Firefox 68. Hope msf comes back.

ImportExportTools

Rated 5 out of 5 stars

Great tool! Unfortunately no pdf-export possible since TB 60.3.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.3.0). 

Dorando keyconfig

Rated 5 out of 5 stars

I absolutely rely on keyconfig. It's great.
Pleeaaaasssse make it work for FF57!!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2016.2).