MitchR

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên MitchR
Địa điểm Madison, WI
Nghề nghiệp CG/IT
Người dùng kể từ Tháng 1. 21, 2019
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 5 out of 5 stars

So glad to see this updated! I've missed it for a long time.
It easily doubles the value of TBird - I can't thank you enough. Made a contribution...

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (4.2). 

Colored Folders

Rated 5 out of 5 stars

Thanks a Gazillion for re-publishing this add-on!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.5.2).