Mic

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mic
Địa điểm Italia
Trang chủ http://micz.it/
Người dùng kể từ Tháng 9. 24, 2010
Số tiện ích được phát triển 8 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Lightning Colors Reminder Bắt buộc khởi động lại

Let's show the calendar color on Lightning reminders!

Rated 4 out of 5 stars (4)
675 người dùng675 người dùng

IMAP Quota (Free Space) Bắt buộc khởi động lại

This Thunderbird addon lets you customize the IMAP quota statusbar panel.

Rated 4 out of 5 stars (13)
1.430 người dùng1.430 người dùng

ColumnsWizard Bắt buộc khởi động lại

New 78 Compatible Version beta:
https://github.com/micz/ColumnsWizard/issues/95

Adds some magic to the messages list columns!
* Add a custom column
* Set the default columns for any new folder
* Edit custom columns headers

Rated 4 out of 5 stars (22)
268 người dùng268 người dùng

Lightning Reminder Left Buttons Bắt buộc khởi động lại

Tired to mistakenly press that "Dismiss All" button? Move the Lightining Reminder "Snooze all for" and "Dismiss All" buttons to the LEFT!
... and from version 2.0 you can keep them on the RIGHT, but swapped!

Rated 3 out of 5 stars (2)
65 người dùng65 người dùng

ThunderStats! Your Thunderbird Statistics! Bắt buộc khởi động lại

Do you remember the old good Eudora statistics? Do you miss them?
Using this addon you can finally keep an eye on how you use your beloved Thunderbird!

Rated 4 out of 5 stars (14)
352 người dùng352 người dùng

Đánh giá Của tôi

QuickFolders (Tabbed Folders)

Rated 5 out of 5 stars

QuickFolders is simply great and time saving when dealing with huge amounts of mails.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.12.1).