KrisK

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên KrisK
Người dùng kể từ Tháng tư 9, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

Looks good, works perfect and it's awesome :)