Kenlo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kenlo
Người dùng kể từ Tháng 2. 7, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

Windows 10 made the scroll bar hard to see, light grey or white on white (SUCKS). A lot of people complained but no solution, even changing the Registry won't work. aka NoiaScrollbars makes the scroll bar reappear more visible in Firefox. Other Windows and Office remain sucks.